Capture_7

חברות וחברים יקרים,
המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:
 אתגרי מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית
ניהול סיכונים והכללים המוצעים
החדשים של ה- OECD

יום רביעי | 12 ביוני 2019 | 09:00-13:00
לשכת רואי החשבון, מונטיפיורי 1, תל אביב יפו

» ההשתתפות ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש.

Powered by ActiveTrail